Aplikace botulotoxinu je jedním z nejžádanějších ošetření. Bezpečnost je u nás na prvním místě, proto jsme shrnuli pár informací, o nichž si myslíme, že by je pacientky měly vědět:

– aplikovat botulotoxin je oprávněn POUZE CERTIFIKOVANÝ LÉKAŘ s dokonalou znalostí anatomie obličeje a řešení event. komplikací. Povolenými odbornostmi pro aplikaci botulotoxinu je pouze plastická chirurgie, neurologie, dermatologie a oční lékařství

– aplikace botulotoxinu je povolena POUZE V REGISTROVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH. Pokuty za aplikaci v kosmetických studiích, centrech pro ženy, ve fitness, solárních studiích, buticích apod. se pohybují v řádech statisíců korun

– botulotoxin je nutno uchovávat v chladničce při teplotě 2-8°C a to I BĚHEM TRANSPORTU. Certifikovaná zdravotnická zařízení NIKDY NEPŘEVEZMOU botulotoxin, který není přivezen v chladícím boxu za výše uvedených podmínek, protože pak tento lék ztrácí svou účinnost

– naředěný botulotoxin je bezpodmínečně nutné spotřebovat do 24 hodin, protože po této době opět dochází ke ztrátě účinnosti

– aplikace botulotoxinu probíhá ve sterilním prostředí

– v případě nedostatečného efektu po aplikaci botulotoxinu je možná dokorekce ošetřené oblasti, časový odstup mezi prvním ošetřením a dokorekcí však nesmí přesáhnout 21 dní pro velké nebezpečí následného vzniku rezistence, tzn. že botulotoxin nebude při následných aplikacích dostatečně účinný

– efekt se začne dostavovat za 5-10 dní po aplikaci, výsledný efekt lze očekávat po 2 týdnech

– další aplikace je možná až po uplynutí 3 -4 měsíců, při kratších intervalech opět hrozí vznik rezistence. Není tedy absolutně možné, aby pacientka např. z finančních důvodů přišla na ošetření vrásek kolem očí, za měsíc na ošetření mračivky a za další 2 měsíce na ošetření horizontálních vrásek na čele

– lékař je povinen vést pečlivě dokumentaci, aby vždy přesně věděl datum posledního ošetření, aplikovanou dávku, přesnou lokalizaci vpichů a mohl dát zdravotní dokumentaci k nahlédnutí kompetentním osobám v případě kontroly

– 1-2 dny po ošetření nedoporučujeme fyzickou zátěž, saunování, solárium, horkou koupel a kosmetickou masáž obličeje

A tak bychom mohli psát o korekci mimických vrásek botulotoxinem dál a dál, informací a pravidel, která musí lékař dodržovat, je opravdu hodně.

Stále si myslíte, že je aplikace botulotoxinu mimo lékařskou ordinaci bezpečná? Jedná se o Váš obličej! Prosím, zvažte, zda-li Vám finanční úspora v případě aplikace botulotoxinu nelékařem, event. ´nájemným ´ lékařem, který přijede ošetřit kamarádky své kamarádky 1x za měsíc v podstatě kamkoliv, stojí za tak velké riziko .

Věřte, že dnes a denně řěšíme na našem pracovišti nepovedené případy a komplikace, protože pro nespokojené ženy je ´nájemný ´lékař, v případě, kdy ho potřebují v podstatě hned, bohužel nedostupný.

Více informací najdete na: https://lekarskaestetika.cz/osetreni/esteticka-medicina/Botulotoxin/

Maderoterapie LE školení