Lékařská Estetika

PRVNÍ LETOŠNÍ WORKSHOP

V SOBOTU 10.2. PROBĚHL V NAŠEM ESTETICKÉM CENTRU PRVNÍ LETOŠNÍ WORKSHOP FIRMY ALLERGAN, VĚNOVANÝ LÉKAŘŮM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ZDOKONALIT V APLIKACI BOTOXU A VÝPLNÍ JUVEDÉRM. ZÚČASTNĚNÍ LÉKAŘI OPĚT ZÍSKALI OD MICHAELY HUSTÉ SPOUSTU CENNÝCH INFORMACÍ Z TEORIE A SAMOZŘEJMĚ I Z PRAXE. VELKÝ DÍK PATŘÍ ANETCE RUSINOVÉ, BEZ JEJÍŽ OBĚTAVÉ ASISTENCE U VŠECH VÝKONŮ SI UŽ NAŠE WORSHOPY NEDOKÁŽEME VŮBEC PŘEDSTAVIT :-)