Lékařská Estetika

Mgr. Aneta Rusinová

  • vystudovala Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
  • ve zdravotnickém zařízení akreditovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR ( NCONZO ) získala atestaci v oboru Perioprerační sestra
  • pracovala v Městské nemocnici Ostrava jako sestra pro perioperační péči
  • je držitelkou Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Všeobecná sestra
  • od roku 2015 pracuje v našem estetickém centru jako sálová sestra
  • asistuje u plastických operací
  • pod vedením MUDr. Michaely Husté provádí ošetření, případně asistuje u ošetření přístroji Vital Injektor a Plexr
  • v roce 2017 absolvovala Microblading Phibrows Accademy a v roce 2018 rozšířila tuto službu o Phibrows Shading
  • od září 2018 provádí na našem pracovišti Plazmaterapii a Plazmaterapii Prémium
  • pravidelně se účastní odborných vzdělávacích akcí